آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
 • ۹۷/۰۳/۰۸
  ما
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  ست
 • ۹۵/۰۳/۱۸
  یم
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۳/۲۷
  ند
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۱۶ خرداد ۹۷، ۱۹:۲۴ - ..جهان ..
  ...
 • ۱۱ خرداد ۹۷، ۱۸:۱۲ - میم . الف
  :))
 • ۲۸ ارديبهشت ۹۷، ۲۲:۰۷ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۷، ۱۰:۴۵ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۱ ارديبهشت ۹۷، ۱۵:۰۲ - Va hid
  لایک!!!

۸ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۲
 • ۰

رست

      چون ابر به نوروز رخ لاله بشست                   برخیز و به جام باده کن عزم درست

      کین سبزه که امروز تماشاگه تست               فردا همه از خاک تو بر خواهد رست

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

جوشیده ام

 همچو سبزه در لب هر جویبار                     از طراوت بارها روییده ام

 صد هزاران سال در هر قالبی              روز و شب با هر کسی جوشیده ام

                                                       دیوان احمد جام:287

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

معلوم نیست

 تا زخود بیرون نیایی خویش را نتوان شناخت         عیب تیر کج، در آغوش کمان معلوم نیست

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

آیین است

  کهنه گر رفته است، نو باز آمده                 نیک می بینمش که کهنه عین نوست

  کهنه است این شراب، اما جام                        باز در بزم ما نو آیین است

                                                                    دیوان شاه نعمت الله :914-915

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

احسان

   جمال مردمی در حلم باشد                  کمال آدمی در علم باشد

   ثبات تن به ماکولات بینی                     ثبات جان به معلومات بینی

   اگر بر جهل یک ساعت کنی کار             به علم جهل، جاویدی تو بیدار

   ترا پیرایه از دانش پدیدست                  که باب خلد را دانش کلید است

   بهین دوستان را آن کسی دان              که او راهت نماید سوی احسان

  

                                                                     روشنایی نامه، ناصرخسرو:513

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

عشق

 دبدبه ای می زنند بر سر بازار عشق           هم سر جان می دهند کیست خریدار عشق

 خود نبود آدمی بل که جمادی بود                هر که به جان و به دل نیست گرفتار عشق

   

                                                            دیوان نزاری قهستانی، ج1 :1351

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

شوند

 چون همه در کام اول گم شدند         تو جمادی گیر اگر مردم شدند

 عود و هیزم چون به آتش در شوند        هر دو بر یک جای خاکستر شوند

                                                       منطق الطیر، برگ220

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

دادند.

   آزاده دلان گوش به مالش دادند            وز حسرت و غم سینه به نالش دادند

  پشت هنر و مردمی آن روز شکست        کاین بی هنران پشت به بالش دادند.

                                                           مسامره الاخبار:157

 • ALA ALA