آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
 • ۹۷/۰۳/۰۸
  ما
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  ست
 • ۹۵/۰۳/۱۸
  یم
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۳/۲۷
  ند
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۱۶ خرداد ۹۷، ۱۹:۲۴ - ..جهان ..
  ...
 • ۱۱ خرداد ۹۷، ۱۸:۱۲ - میم . الف
  :))
 • ۲۸ ارديبهشت ۹۷، ۲۲:۰۷ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۷، ۱۰:۴۵ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۱ ارديبهشت ۹۷، ۱۵:۰۲ - Va hid
  لایک!!!

۱۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۳
 • ۰

بگشاد

   بنیاد ترا چو دست قدرت               بسرشت به خاک و آب حکمت

   مخمور چهل صبوح گشتی              شایسته صد فتوح گشتی

   روبنده چو بر زمین نشاندت           پوینده به سوی خویش خواندت

   آنگه به زبان خوب دل داد               بر تو در تلخ و شور بگشاد   

 

                                                              حسینی هروی:112

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

بی نواست

     بلی این جهان بی گمان چون گیاست                  جزین مردمان را که دانی خطاست

     بدو زنده گشته است مردان خاک                         اگر دست یزدانش گویم، رواست

     اگر مرده را زنده کردی مسیح                             چنان چون برین قول، ایزد گواست

     به یک دانه گندم درای هوشیار                         مسیح  است بسیارو بی منتهاست

     نمردست و هرگز نمیرد گیا                                 که مر زندگی را گیا کیمیاست

     بیا تا بقا را مهیا شویم                                    که اینجای بس ناخوش و بینواست

                                             

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

چند

 نی دیر پرستیم نه مسجد نه خرابات                گرم است همین صحبت ما با نفسی چند

 بیش از آن کاید خم مخموران بجوش                   باقی خانه تحقیق برگ تاک بود

                        صائب تبریزی.برگ510-380

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

برم

 

  من از آتش و آب و خاک و هوا                      گرفتم دو سه روز برگ و نوا

  ز من هر یکی داده ی خود ربود              همان ماند با من که در اصل بود

  ز عور علایق چرا غم خورم                      چه آورده بودم که با خود برم

                                                      

                                                            دیوان فضولی اوغلی:680

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

ماند

  چون فلک وام عناصر ز تو وا پس گیرد        از تو ای خواجه نظر کن چه دگر خواهد ماند

  خشت بالین تو سازند پرستارانت              از تو هر چند دو صد بالش پر خواهد ماند

                                                           دیوان صائب تبریزی: برگ9

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

شدست

    از هستی تو عالم ویران شدست                       در خانه نیستی وز تو خانه پر شدست

    عالم فشرده اند که آدم سرشته اند              خم ها تهی شدست که پیمانه پر شدست

                                                                 دیوان فیض لاهیجی: 168 

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

دهند

   زین وجودت به جان خلاص دهند                 بازت از نو وجود خاص دهند

   بکشند اولت به یک دم صور                        وز دم دیگرت قصاص دهند

   ز آتشین پل چو تشنه بگذری                     آبت از چشمه خواص دهند

                                                                خاقانی:775

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

خالی

    چون نیست بلندیت ز پستی خالی                     خواهد شدن از تو دور هستی خالی

    خواهم که چو چشم و زلف خوبان نشوی               یک دم ز پریشانی و مستی خالی

                                 

                                                        سیرت جلال الدین منکبرنی:برگ62

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

باشد.

   گر او بخودم بقا دهد خوش باشد            در بیخودی ام لقا دهد خوش باشد

   من خود کشم انتظار وصلش لیکن            گر حضرت او رضا کند خوش باشد

                                        

                                                             عین القضات همدانی

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

تباه

 

  بت پرستی چون بمانی در ستور                صورتش بگذار و در معنی نگر

  منگر اندر نقش و اندر رنگ او                     بنگر اندر عزم و در آهنگ او

  گر سیاه است و هم آهنگ تو است     تو سپیدش خوان که هم رنگ تو است

  که یزدان کسی را که دارد نگاه                   ز سرما و گرما نگردد تباه

                                                  

                                                       خیزابه: برگ48

 • ALA ALA