آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۳/۲۷
  ند
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۱
 • ۰

نجات

 بیا ساقی ای نشات بخش کمال                 نماینده رنگ اسرار حال

 چه باشد گر از جرعه ای التفات                 ببخشی ز قید خمارم نجات

                               مثنوی محیط اعظم:50

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

بی دمند

 این که تو بینی نه همه مردمند             بیشترش گاو و خر  بی دمند

                                    نقطویان یا پسیخانیان:30

در این دیار که ماییم آدمیت نیست          تو هر کجاش بینی بگو چه شد انصاف

                                دیوان نظیری نیشابوری:261

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

آن میاید

   برهیدت ازین عالم قحطی که درو                       از برای دو سه نان زخم سنان می آید

  خوشتر از جان چه بود، جان برود باک مدار          غم رفتن چه خوری چون به از آن می آید

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

رنگ

 مرگ اگر مردست آید پیش من         تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

 من ازو جانی برم بی رنگ و بو           او  زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

                        مولانا:ج1، 540                                 

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

رند

   طبع من کانست و دل دریا و این بی دولتان              چون کف دریا همه تردامن و خس پرورند

   چون غرابند ارچه سرتاسر زبان چون بلبلند               هم غلافند ارچه لعبت را چو کافر در خورند

   لعبت آسا از برونسو درونسو مرده اند                    لاجرم تصحیف لعبت را چو کافر در خورند

   تیر من آه سحرگاه است و تیغ من زبان                  بشکنم صفشان بتیغ و تیر اگر صد لشکرند

    

                                            مجیر بیلقانی

       

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

تفاوترا

  دویدن رفتن استادن نشستن خفتن و مردن            بقدر هر سکون راحت بود بنگر تفاوترا!

                                                    صائب

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

نتوانی

  بشنو صبح بخیر از من درویش وبرو            که اگر هم تو بمانی غمها را نتوانی

                                شهریار

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

دعوی است

            چه جوید از رخ و زلف و خط و خال            کسی کاندر مقاماتست و احوال

    شراب و شمع و شاهد را چه معنی است       خراباتی شدن  آخر چه دعوی است

                                    شبستری: گلشن راز 

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

نفس

  دلا تا بزرگی نیاری بدست              بجای بزرگان نشاید نشست

  بزرگیت باید در این دسترس                 بیاد یزرگان برآور نفس

  

                                               شرفنامه، نظامی

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

شب تاب

 دلا چه یاوه درائی تو کیستی چه کسی            تبت کشیده به سرسام اینت حال خراب

 به پیش نظم حریفان چنان بود نظمت                که پیش تابش خورشید کرمک شب تاب

                                                   صبا 

 • ALA ALA