آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
 • ۹۷/۰۳/۰۸
  ما
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  ست
 • ۹۵/۰۳/۱۸
  یم
 • ۹۵/۰۶/۱۸
  را
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
آخرین نظرات
 • ۱۶ خرداد ۹۷، ۱۹:۲۴ - ..جهان ..
  ...
 • ۱۱ خرداد ۹۷، ۱۸:۱۲ - میم . الف
  :))
 • ۲۸ ارديبهشت ۹۷، ۲۲:۰۷ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۷، ۱۰:۴۵ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۱ ارديبهشت ۹۷، ۱۵:۰۲ - Va hid
  لایک!!!
 • ۳
 • ۰

عمرما

 راه هموار است و زیرش دام ها                        قحطی معنا  میان  نام ها

 لفظ ها و  نام ها چون دام ها                          لفظ شیرین ریگ آب عمر ما

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

کشم

 ور تو با من به تن و جان و دلم صلح کنی          هر سه را، رقص کنان، پیش هوای تو کشم

  

                        تازیانه های سلوک:31

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

بسیج

 بیاموز و بشنو ز هر دانشی                  بیابی ز هر دانشی رامشی

 ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ           همه دانش و داد دادن بسیج

                                        (فردوسی)

 • ALA ALA
 • ۰
 • ۰

هستم

 

 گر من ز می مغانه مستم، هستم                  گر کافر و گبر و بت پرستم ، هستم

 هر طایفه ای به من گمانی دارد                   من زانِ خودم، چنان که هستم هستم

                                                    خیام

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

کردیم

 ما جامه نمازی به سر خم کردیم             از خاک خرابات تیمم کردیم

 شاید که در این میکده ها دریابیم            آن عمر که در مدرسه ها گم کردیم

                                     احمد غزالی:163

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

ما

  باعشق روان شد از عدم مرکب ما         روشن زچراغ وصل دانم شب ما

  زان می که حرام نیست در مذهب ما       تا بازِ عدم خشک نیابی لب ما

  

                                        احمد غزالی: 136

  

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

مستم

 نگاه کن که نریزد دهی چو  باده به دستم       فدای چشم تو ساقی بهوش باش که مستم

                                                 

                                                 یغما جندقی:163

     

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

رسوا

   گر من بنوشم باده را               پرکن دو من پیمانه را

   پیمانه اش غوغا کند               هر فرد را بینا کند

   جود کلامش بشکند                گرخواجه را رسوا کند

   

                            رحیمی 

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

روی

   خواهی که شوی به سر، فلک سای چو ما            خنجر مکٍش و دو دست بگشای چو ما

   سی روز ببویی و فراموش کنی                       یک ماه نوا کنی و خاموش روی

                                          فن نثر:594       

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

اویی

  

  اگر نیکو بیندیشی، بدانی                   که معنی چیست زیر این نهانی

  اگر سختی بری، گر کام جویی             ترا آن روز باشد کاندر اویی

                

                                          ویس و رامین:220

 • ALA ALA