آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۲۵ دی ۹۵، ۱۸:۲۷ - فاطمه نظری
  :)
 • ۱
 • ۰

نگونسار

چو با عامه نشینی مسخ گردی        چو جای مسخ یکسر فسخ گردی

مبادا هیچ با علامت سروکار               که از فطرت شوی ناگه نگونسار

                                           گلشن راز

 • ALA ALA
 • ۰
 • ۰

اموز

  ای مرغک خرد ز آشیانه      پرواز کن و پریدن آموز

تا کی حرکات کودکانه         در باغ و چمن چریدن آموز

رام تو نمی شود زمانه        رام از چه شدی رمیدن آموز

مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم دیدن آموز

شو روز به فکر آب و دانه       هنگام شب آرمیدن آموز

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

پوشند

معنی نیک بود شاهد پاکیزه بدن    

                    که به هر چند در او جامه دگرگون باشد

 هنر است اینکه کهن خرقه پشمین زبرش  

                    بدر ارند و  در او اطلس و اکسون پوشند

                                      سلمان ساوجی     

 • ALA ALA
 • ۰
 • ۰

بروی

که خر شد که خواهد ز گاوان سروی              به گاباره گم کرد گوش و بروی

                فردوسی

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

ربی

 من  می خورم  و تو می کنی بد مستی          خاکم به ذهن  مگر که مستی ربی 

                                                  خیام

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

سود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود       از این پس بگو کافرینش چه سود

    شاهنامه برگ۲۹

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

میخواستیم

 کوشش بیهوده ما آبروی سعی ریخت           سر نبود و سایه بال هما می خواستیم

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

کار

      بپرسید شخصی ز برگشت بخت                    که از چه فتادی در این کار سخت

     بگفت از سه چیز اوفتادم به بند                     که این بند من مر تو را باد پند

     یکم قول دانا نپذرفتمی                               همه در پی کار خود بودمی

    دوم دشمن از دوست نشناختم                         همه در پی دشمنی تاختم

     سیوم گر مرا کاری آمد به پیش                    به فردا فکندم من آن کار خویش

     تو امروز کاری بفردا ممان                        که فردا دگرگونه گردد زمان

     زمانه بدان کینه پیدا کند                           که او کار امروز فردا کند

     به گیتی که داند بجز کردگار                      که فردا چه بازی کند روزگار

     گلستان که امروز آید ببار                          تو فرداش چینی نیاید به کار

                                          دفتر خسروان، شاهنامه:35

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

غم است

  هزار سال سفر از وجود تا عدم است                  ولی چو بر سر جان پا نهیم یک قدم است

  کسی که از دهنت آب زندگی ره برد                     هزار بار بمیرد ز مردنش چه غم است

                                       

                                                            دیوان اهلی شیرازی:104

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

شرح

   سالکان راه حق را منزلی نامد پدید             گر چه هر دم می روند از شرق تا غرب جهان

   هر دم ایشان را عروجی دیگر ست              در کمال حالشان قاصر شود شرح و بیان

                                                   دیوان علاءالدوله  سمنانی:195

 • ALA ALA