آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
 • ۹۶/۰۶/۲۳
  شد
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۳/۲۷
  ند
 • ۹۵/۰۳/۱۸
  یم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  ست
 • ۹۵/۰۶/۱۸
  را
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۳۱ شهریور ۹۶، ۰۲:۲۴ - milad mirshekar
  عالی
 • ۲۵ شهریور ۹۶، ۱۸:۱۳ - Hossein MK
  👏👌
 • ۱
 • ۰

ان را

 جنس دل و نقد جان برای چه روزست          صرف ره باده کن هم این و  هم آن را

 جان ده و می گیر و زیان کنی از من               جان دگر مفت خواه جبر زمان را

          

                                دیوان طالب :3

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

شد

 چون خاک می شود تن،خوش وقت آنکه دایم      در کوی می فروشان خاک مس سبو شد

           اهلی شیرازی،166

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

کمی

  قدر جستن، قدر دارد آدمی                       هر که را پیش است، باشد آن دمی

  هر که را جستن نباشد، مرده ای است        پست مانده زان صفا چون در ده ای است

  زندگی او ندارد اعتبار                               گرچه انسان است حیوانش شمار

  باشد او از روی صورت آدمی                      آدمی آنست کو شد آن دمی

  شخص را کان دم نباشد خر بود                 بلکه نزد حق زخ کمتر بود

  زان اضلش خواند در قرآن خدا                    که بماندست از خری این حق جدا

  آنچه می اید زحیوان در جهان                    زو همان می آید و شاد اندر آن

  می کشد بار و به هر سو می رود              هر طرف کش می دوانی می دود

  آدمی کز بهر آن دم آدمی است                 چون نیامد آن ازو اندر کمی است

                         رباب نامه:335

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

نشود

 با صورت آدمی کس آدم نشود                    با همدمی سماع همدم نشود

 کودک ز یکی جرعه شود بیخود و مست         بالغ ز هزار جام  درهم نشود

                     دیوان سلطان ولد: 576

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

شناس

  هاتف خلوت به من آواز داد              وام چنان کن که توان باز داد

  آب درین آتش پاکت چراست            باد جنیبت کش خاکت چراست

  خاک تب آرنده به تابوت بخش           آتش تابنده به یاقوت بخش

  دور شو  از راه زنان حواس              راه تو دل داند، دل را شناس

                     

                               مخزن الاسرار:47

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

نجات

 بیا ساقی ای نشات بخش کمال                 نماینده رنگ اسرار حال

 چه باشد گر از جرعه ای التفات                 ببخشی ز قید خمارم نجات

                               مثنوی محیط اعظم:50

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

بی دمند

 این که تو بینی نه همه مردمند             بیشترش گاو و خر  بی دمند

                                    نقطویان یا پسیخانیان:30

در این دیار که ماییم آدمیت نیست          تو هر کجاش بینی بگو چه شد انصاف

                                دیوان نظیری نیشابوری:261

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

آن میاید

   برهیدت ازین عالم قحطی که درو                       از برای دو سه نان زخم سنان می آید

  خوشتر از جان چه بود، جان برود باک مدار          غم رفتن چه خوری چون به از آن می آید

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

رنگ

 مرگ اگر مردست آید پیش من         تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ

 من ازو جانی برم بی رنگ و بو           او  زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

                        مولانا:ج1، 540                                 

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

رند

   طبع من کانست و دل دریا و این بی دولتان              چون کف دریا همه تردامن و خس پرورند

   چون غرابند ارچه سرتاسر زبان چون بلبلند               هم غلافند ارچه لعبت را چو کافر در خورند

   لعبت آسا از برونسو درونسو مرده اند                    لاجرم تصحیف لعبت را چو کافر در خورند

   تیر من آه سحرگاه است و تیغ من زبان                  بشکنم صفشان بتیغ و تیر اگر صد لشکرند

    

                                            مجیر بیلقانی

       

 • ALA ALA