آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
 • ۹۷/۰۳/۰۸
  ما
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  ست
 • ۹۵/۰۳/۱۸
  یم
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۳/۲۷
  ند
مطالب پربحث‌تر
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
 • ۹۵/۰۳/۳۰
  نی
آخرین نظرات
 • ۱۶ خرداد ۹۷، ۱۹:۲۴ - ..جهان ..
  ...
 • ۱۱ خرداد ۹۷، ۱۸:۱۲ - میم . الف
  :))
 • ۲۸ ارديبهشت ۹۷، ۲۲:۰۷ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۲ ارديبهشت ۹۷، ۱۰:۴۵ - متیو تل
  سپاس
 • ۲۱ ارديبهشت ۹۷، ۱۵:۰۲ - Va hid
  لایک!!!

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

بیابان

   جهان همیشه چنین است گرد گردانست      همیشه تا بود آیین گرد گردان بود

    همان که درمان باشد به جای درد شود        و باز درد همان کز نخست درمان بود

    کهن کند به زمانی جهان کجا نو بود            و نو کند به زمانی همان که خلقان بود

    بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود              و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود

                                               رودکی :22-23

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

گران

 سنگ راه تو شود، به دلها بار مگذار                   تا به منزل برسی بار به دلها مگذار

 از گران جانی در عالم کنندش سنگسار          هر که بر دل، خلق را بسیار می گردد گران

                  دیوان صائب: 2897-2252

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

بانم

 به صد صورت بدیدم خویشتن را              به هر صورت همی گفتم من آنم

 همی گفتم مرا صد صورت آمد               و یا صورت نیم من بی نشانم

 که صورت های دل چون بی نشانند        که می آیند و من چون خانه بانم

                            دیوان مولانا:61  

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

برخاست

 این صورت تن به خیمه ای ماند راست            جان سلطانی که منزلش داربقاست

      فراش ز بهر منزل آینده                        نی خیمه بیفکند، چو سلطان برخاست

                                          دیوان سلطان ولد:600

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

خیال

 حمله آرند از عدم سوی وجود           در قیامت هم شکور و هم کنود

 سر چه می پیچی چرا نادیده ای       در عدم اول نه سر پیچیده ای

 می نبینی صنع ربانیت را                 جون کشید او موی پیشانیت را

 تا کشیدت اندرین انواع حال             که نبودت در گمان  و در خیال

                           مولوی:202 ،ج1

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

بی عدم

 

   خود زمرگی زنده از اول قدم                  تا شدی موجود از کتم عدم

   اندرین ره زندگی از مردن است             هر که این را  می نداند کودن است

    تا نگردی حال اول کل فنا                   کی رسی در حال دیگر ای فتی

     همچنین خوش می نگر در هر قدم       کی رسیدی در وجودش بی عدم

                                                     

                                                    انتها نامه: 208

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

باره ماست

 مهراب جان جمالی بر رخساره ماست           سلطان جهان این دل بیچاره ماست

 شور و شر و کفر و توحید یقین                   در گوشه دیده های خون باره ماست

                                        عین القضات

 • ALA ALA
 • ۱
 • ۰

ود

 کارم اندر عشق مشکل می شود                 هر زمان گویم که بگریزم ز عشق

 خان و مانم بر سر دل می شود                عشق بیش از من به منزل می شود

                                                   عین القضات

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

می شود

     کارم اندر عشق مشکل می شود          خان و مانم بر سر دل می شود

     هر زمان گویم که بگریزم زعشق        عشق پیش از من به منزل می شود

                                                     عین القضات

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

نعم البدل

 این بلعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل               خونم بجوش آمد که هر جوی تن رقص الجمل

 مردار جانی می شود پیری جوانی می شود              مس زر کانی می شود در شهر ما نعم البدل

                                                          مولانا،ج1: 543

 • ALA ALA