آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آلا

پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک

آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
 • ۹۵/۰۲/۲۵
  بم
محبوب ترین مطالب
 • ۹۵/۰۸/۱۴
  ضر
 • ۹۵/۰۶/۱۸
  را
مطالب پربحث‌تر
آخرین نظرات
 • ۲۴ اسفند ۹۶، ۱۲:۰۵ - 👼😘فرشـ👼ـتـه بـی بـال 😊😍
  :)
 • ۱۹ بهمن ۹۶، ۱۴:۲۴ - ftm lale
  :)
 • ۱۱ بهمن ۹۶، ۱۹:۱۷ - فاطمه لاله دشتی
  :)
 • ۲ بهمن ۹۶، ۱۴:۴۱ - منتظران صبح امید
  ح
 • ۳
 • ۰

نیست

  عشق اینجا آتش است و عقل دود                   آتش کامد، درگریزد عقل  زود

  عقل در سودای عشق استاد نیست                عشق کار عقل مادرزاد نیست

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

آتش

  همه عالم چو یک خمخانه اوست                        دل هر ذره ای پیمانه اوست

  خرد مست و ملایک مست و جان مست             هوا مست و زمین مست، آسمان مست

  فلک سرگشته از وی در تکاپوی                      هوا در دل به امید یکی بوی

 ملایک خورده صاف از کوزه پاک                       به جرعه ریخته دردی  در این خاک

 عناصرگشته زان یک جرعه سرخوش              فتاده گه   در آب و  گه در آتش

 

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

مغز

   

    می و میخانه و رند و خرابات          حریف ساقی و  مرد مناجات

    نظر بر نغز کن تا نغز بینی             گذر بر پوست کن تا مغز بینی

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

دگر

   ما را جز از این ، زبان دگر است                   جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است

   قلاشی و مفلسی است سرمایه ما                قرائی و زاهدی جهانی دگر است

   آن لعل گرانبها زکان دگر است                          آن دُر یگانه را نشانی دگر است

   اندیشه این و آن خیال من و تُست                    افسانه عشق را زبان دگر است

   جان هر زنده دلی زنده به جان دگر است            سخن  اهل حقیقت ز زبانی دگر است  

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

جهان آرایی

   چار چیز است که گر جمع شود در دل سنگ              لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارایی

   پاکی طینت و  اصل گوهر و استعداد                       تربیت کردن مهر از فلک مینایی

    در من این هر سه صفت هست کنون می باید           تربیت از تو که خورشید جهان آرایی

 

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

کجا

  جان به جانان کی رسد، جانان کجا و جان کجا      ذره است این، آفتاب است، این کجا و آن کجا

  دست ما  گیرد مگر در راه عشقت جذبه ای         ورنه پای ما کجا، وین راه بی پایان کجا

  ترک جان گفتم، نهادم پا به صحرای طلب            تا دراین وادی مرا از تن برآید جان کجا

  جسم غم فرسود من چون آورد تاب فراق           این تن لاغر کجا، بار غم هجران کجا

   در لب یار است آب زندگی، درحیرتم                 خضر می رفت از پی سرچشمه حیوان کجا ؟

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

پنهان

  

   نورحسی کو غلیظ است و گران                       هست پنهان درسواد دیده گان

   نور حس با آن غلیظی مکتفی ست                  چون خفی نبود، ضیایی کان صفی ست

   این جهان چون خس به دست باد غیب             عاجزی پیش گرفت و داد غیب

   گه بلندش می کند، گاهیش پست                   گه درستش می کند، گاهی شکست

   گه یمینش می برد، گاهی  یسار                     گه گلستانش کند، گاهیش خار

   دست پنهان و قلم بین خط گزار                       اسب درجولان و ناپیدا سوار

   تیر پران بین و ناپیدا کمان                               جانها پیدا  و پنهان جان جان

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

جدا

  

   گرچه جان ما به ظاهر هست ازجانان جدا        موج را نتوان شمرد از بحر بی پایان جدا

   ازجدایی، قطع پیوند جدایی مشکل است         گر شود سی پاره از هم، کی شود قرآن جدا

   می شود بیگانگان را دوری ظاهر حجاب           آشنایان را نمی سازد زهم هجران جدا

   زود می پاشد زهم جمعییت بی نسبتان         دانه را از کاه در خرمن کند دهقان جدا

   دل به دشواری توان برداشت از جان عزیر         می شود یارب سخن چون از لب جانان جدا

 

 • ALA ALA
 • ۳
 • ۰

نگار

   چنین دان که جان برترین گوهراست                    نه زین گیتی از گیتی دیگر است

   درفشنده شمعی است این جان پاک                 فتاده دراین ژرف جای مغاک

   یکی نور بنیاد تابندگی                                    پدیدار بیداری و زندگی

   نه آرام جوی و نه جنبش پذیر                           نه ازخاک بیرون و نه جای گیر

   سپهر و زمین بسته  بند اوست                       جهان ایستاده به پیوند اوست

   نهان از نگار است لیک هوشیار                        همی برگرد  گونه گونه  نگار

 • ALA ALA
 • ۲
 • ۰

قلم

 ن والقلم و...

 قدر آدمی به قدرجستن اوست. دانش را برای زیستن بهتر و رستن می خواهم. قلم مهم ترین و گزیده ترین     آن من، برای شناوری اندیشه است. اگرچیزی برای نوشتن نداشته باشد، می می رد.! پیش از آن که برای کشیدن یک جویبار سرش را ببرند. تا ساری شدن و پیوستن به دریای اندیشه ها راهیست.قطره اگر با دریاست دریاست ورنه قطره ، قطره است اگر با دریا نیست.

 

 • ALA ALA